Home

DH-pro is een adviesorganisatie op het gebied van kwaliteit, veiligheid, arbeidsomstandigheden en milieu.

De consultants van DH-pro helpen uw organisatie verspilling te voorkomen en het rendement te verbeteren door middel van:

Consultancy  –   Trainingen  –  Coaching  –  Interim Projecten  –  Werving en Selectie

Om verstoringen zoveel mogelijk te voorkomen moet u voldoen aan allerlei eisen die de overheid, uw sector en uw klanten aan uw bedrijf stellen. U stelt hiervoor beleid op, voert de risico-inventarisatie en –evaluatie uit, stelt een plan van aanpak op, voert maatregelen door, en houdt wijzigingen bij. U bent betrokken bij interne en externe audits ten behoeve van uw managementsystemen voor kwaliteit, milieu, sectornormen en richtlijnen. U besteedt tijd aan incidenten en aan controles door het bevoegd gezag en er lopen talloze projecten tegelijkertijd om aan wet- en regelgeving te voldoen, de inzetbaarheid van medewerkers te vergroten en klanten tevreden te stellen.

Dit is voor u een grote uitdaging en het vergt veel tijd om dit alles gemanaged te krijgen. U wilt stappen zetten naar continue verbetering zonder verspilling van mensuren, middelen en milieu, meer tevreden klanten en een hoger rendement van uw bedrijfsvoering. Maar u wilt zich vooral bezig houden met uw core business zonder overbodige bureaucratie en allerlei stafafdelingen.

Daarom is het goed te weten dat DH-pro professionals voor u klaar heeft staan die als in-controlcoach met uw mensen in de lijn deze zaken zo regelen dat u ontzorgd wordt en  niet verrast wordt door ongewenste gebeurtenissen. Doel is om in uw organisatie een situatie te bereiken waarbij alle medewerkers zich verantwoordelijk voelen voor de klanten, het bedrijfsresultaat en het milieu.

DH-pro zet in-controlcoaches in die deze uitdaging graag met u aangaan. De in-controlcoach gaat uit van de missie van uw bedrijf, stelt de noodzakelijke acties vast die benodigd zijn om aan de eisen en verwachtingen van klanten, sector en overheid te voldoen en plant en voert deze acties samen met uw medewerkers uit.

Hoeveel capaciteit in-controlcoach voor uw organisatie nodig is, is afhankelijk van uw unieke situatie en wensen. Daarom zal vooraf vrijblijvend een intake gesprek worden gehouden en een DH-pro scan worden uitgevoerd. De uitkomst van deze scan komen we graag aan u presenteren We doen u een concreet voorstel en ontdek dat onze aanpak ook financieel aantrekkelijk voor u is.

Uw organisatie draait in de top mee op het vlak van kwaliteit, veiligheid, arbo- en mileuzorg, terwijl u zich richt op uw core business.

Heeft u belangstelling in wat DH-pro voor u kan betekenen, neemt u dan contact met ons op:

DH-pro b.v.

Herman van Duijn

T. 06-53466633

M. herman.van.duijn@dh-pro.nl

Vacatures
Tweets DH-pro